Access introIT-kurser,

der virker


Access introduktion - hovedindhold:Access' opbygning, virkemåder etc. Databasens elementer og visningsmåder herfor.

Oprettelse og ændring af tabeller (kartoteker), herunder bl.a. strukturer, feltdefinitioner, indstillinger og relationer mellem tabeller.

Opdatering af tabeller (kartoteker).

Formularer (skærmbilleder), definition og anvendelse.

Forespørgsler, herunder søgning, udvælgelse, sortering og brug af data fra flere, relaterede tabeller (kartoteker)


Rapporter (udskrifter) inkl. labels og brevfletning med Word.


Relationer til andre programmer, herunder brug af data mellem Excel og Access.