Excel introIT-kurser,

der virker


Excel intro - hovedindhold:Introduktion til Excel, herunder skærmens indhold og tilpasning.

Grundlæggende brug af regnearket, herunder bl.a.:

Regnearkets indretning, flyt rundt, indtastning, redigering,  sletning, Auto-funktioner ved indtastning, fortryd og kolonnebredde.

Formler, kopiering og formatering, herunder:

Opbygning af formler, brug af regnefunktioner, relative og absolutte referencer, kopiering og navngivning. Talformatering. Justering og skriftformatering. Rammer, streger etc.

Strukturændringer m.v., herunder:

Tilføj og fjern rækker/kolonner og beskyttelse af data.

Udskrivning og styring heraf, herunder bl.a.:

Sideskift, visningsmåder, sidelayout (sideopsætning)

Diagrammer (grafer), oprettelse og redigering.

Databaser/Lister, herunder bl.a.:

Krav til struktur, sorteringer og filtrering (udvælgelse) af data.