Excel introIT-kurser,

der virker


Excel intro - hovedindhold: • Introduktion til Excel, herunder skærmens indhold og tilpasning.
 • Grundlæggende brug af regnearket, herunder bl.a.:
 • Regnearkets indretning, flyt rundt, indtastning, redigering,  sletning, Auto-funktioner ved indtastning, fortryd og kolonnebredde.
 • Formler, kopiering og formatering, herunder:
 • Opbygning af formler, brug af regnefunktioner, relative og absolutte referencer, kopiering og navngivning. Talformatering. Justering og skriftformatering. Rammer, streger etc.
 • Strukturændringer m.v., herunder:
 • Tilføj og fjern rækker/kolonner og beskyttelse af data.
 • Udskrivning og styring heraf, herunder bl.a.:
 • Sideskift, visningsmåder, sidelayout (sideopsætning)
 • Diagrammer (grafer), oprettelse og redigering.
 • Databaser/Lister, herunder bl.a.:
 • Krav til struktur, sorteringer og filtrering (udvælgelse) af data.