Office opgraderingIT-kurser,

der virker


Office opgradering - hovedindhold:


Ved skift til ny version af Office-pakken opstår et behov for, at alle brugere skal sætte sig ind i en række nye og/eller ændrede funktioner i de forskellie programmer, hvilket kan være en tidskrævende proces.


Dette seminar vil på ½ dag kunne give brugerne overblik over ændringerne på en efektiv måde.


Seminaret fokuserer på de væsentligste nyheder og ændringer, både i Office-pakken generelt og i de enkelte programmer. Det nøjagtige indhold i seminaret afhænger bl.a. af hvilken version af Office-pakken, der skftes fra og til, om alle programmer skal indgå i seminaret etc. Derfor aftaler vi det præcise indhold individuelt fra gang til gang.


Forudsætninger hos deltagerne:

Det forudsættes, at deltagerne har et grundlæggende kendskab til brug af programmerne i tidligere versioner.

.