Outlook mestIT-kurser,

der virker


Få mest ud af Outlook - hovedindhold:Sådan organiserer og viser du informationerne

Arkivering af emnerne

Brug af signaturer

Styring af mails via særlige indstillinger

Kontaktpersoner og distributionslister

Styring af aftaler og opgaver

Sådan deles kalendere mellem kolleger
Forudsætninger hos deltagerne:

Det forudsættes, at deltagerne har lidt eller grundlæggende kendskab til brug af Outlook,

måske fra en tidligere version af programmet.