PowerPoint introIT-kurser,

der virker


PowerPoint introduktion - hovedindhold:Programmets opbygning og typiske anvendelsesområder.

Generelle forhold for en præsentation og dens sider (dias), herunder filhåndtering, guider, layout, skabeloner m.v.

Tekster og tabeller, herunder titeldias, punktopstilling inkl. sekventiel visning af punkter og andre animationer.

Organisationsdiagrammer

Grafer (datadiagrammer), herunder import fra regneark.

Andre objekter, herunder tegning, tekstbokse, ClipArt- og andre billeder, objekter fra andre programmer m.v.

Visningsmåderne dias, disposition, diassortering, noter og diasshow. Styring af diasshow.

Udskrivning og styring heraf.