PowerPoint intro



















IT-kurser,

der virker


PowerPoint introduktion - hovedindhold:



  • Programmets opbygning og typiske anvendelsesområder.
  • Generelle forhold for en præsentation og dens sider (dias), herunder filhåndtering, guider, layout, skabeloner m.v.
  • Tekster og tabeller, herunder titeldias, punktopstilling inkl. sekventiel visning af punkter og andre animationer.
  • Organisationsdiagrammer
  • Grafer (datadiagrammer), herunder import fra regneark.
  • Andre objekter, herunder tegning, tekstbokse, ClipArt- og andre billeder, objekter fra andre programmer m.v.
  • Visningsmåderne dias, disposition, diassortering, noter og diasshow. Styring af diasshow.
  • Udskrivning og styring heraf.