PowerPoint videregIT-kurser,

der virker


PowerPoint videregående - hovedindhold:Resume af de grundlæggende diastyper

Gode råd i forbindelse med planlægning, udarbejdelse og gennemførelse af præsentationer

Import fra andre programmer, uden og med kæde (link)

Eksport til andre programmer, uden og med kæde (link)

Udarbejdelse af egne skabeloner

Animationer: Valg og indstilling, rækkefølge etc.

Tegning: Metoder, indstillinger og hjælpeværktøjer

Diasshow, herunder indstilling, skjulte dias og brugerdefineret diasshow

Programmets indstillinger og div. værktøjer