Word fletningIT-kurser,

der virker


Word fletning - hovedindhold:Oprettelse af kartotek (datakilde) i Word

Oprettelse af flettebrev (hoveddokument)

Gennemførelse af fletningen

Sortering af og udvælgelse fra kartoteket

Fletning til og udskrift af labels (etiketter)

Fletning med data i et Excel-regneark

Fletning med data i en Access-database
Forudsætninger hos deltagerne:

Det forudsættes, at deltagerne har lidt eller grundlæggende kendskab til brug af Word.