Word fletningIT-kurser,

der virker


Word fletning - hovedindhold:  • Oprettelse af kartotek (datakilde) i Word
  • Oprettelse af flettebrev (hoveddokument)
  • Gennemførelse af fletningen
  • Sortering af og udvælgelse fra kartoteket
  • Fletning til og udskrift af labels (etiketter)
  • Fletning med data i et Excel-regneark
  • Fletning med data i en Access-database
Forudsætninger hos deltagerne:

Det forudsættes, at deltagerne har lidt eller grundlæggende kendskab til brug af Word.