Word rapportskrivningIT-kurser,

der virker


Word rapportskrivning - hovedindhold:  • Typografier, definition og brug af
  • Skabeloner, grundlæggende
  • Indeks, indholdsfortegnelser m.v.
  • Krydshenvisninger m.v.
  • Hoved- og underdokumenter
  • Makroer (grundlæggende)
  • Fod- og slutnoter
  • Grafik (billeder) og WordArt

Forudsætninger hos deltagerne:

Det forudsættes, at deltagerne har lidt eller grundlæggende kendskab til brug af Word.