Word rapportskrivningIT-kurser,

der virker


Word rapportskrivning - hovedindhold:Typografier, definition og brug af

Skabeloner, grundlæggende

Indeks, indholdsfortegnelser m.v.

Krydshenvisninger m.v.

Hoved- og underdokumenter

Makroer (grundlæggende)

Fod- og slutnoter

Grafik (billeder) og WordArt

Forudsætninger hos deltagerne:

Det forudsættes, at deltagerne har lidt eller grundlæggende kendskab til brug af Word.