Word videreg intIT-kurser,

der virker


Word videregående - intensivt - hovedindhold: • Fletning, herunder bl.a.: oprettelse af kartoteker og flette-breve, udskrivning af labels m.v.
 • Sortering af og udvælgelse fra kartoteker eller lister
 • Tabeller
 • Spalter
 • Typografier, definition og brug af
 • Skabeloner
 • Indeks, indholdsfortegnelser m.v.
 • Hoved- og underdokumenter
 • Fod- og slutnoter
 • Data fra andre programmer med og uden sammenkædning
 • Grafik (billeder) og WordArt
 • Makroer (grundlæggende)