Word videreg intIT-kurser,

der virker


Word videregående - intensivt - hovedindhold:Fletning, herunder bl.a.: oprettelse af kartoteker og flette-breve, udskrivning af labels m.v.

Sortering af og udvælgelse fra kartoteker eller lister

Tabeller

Spalter

Typografier, definition og brug af

Skabeloner

Indeks, indholdsfortegnelser m.v.

Hoved- og underdokumenter

Fod- og slutnoter

Data fra andre programmer med og uden sammenkædning

Grafik (billeder) og WordArt

Makroer (grundlæggende)